Om Evertalk

Gennem mit arbejde som psykolog har jeg stiftet bekendtskab med både den offentlige og private sektor, hvor jeg har opnået erfaring med en bred vifte af psykiske, sociale, kognitive og fysiske problemstillinger – pludseligt opstået eller længerevarende. Jeg har solid erfaring med stressbelastning og andre former for mistrivsel samt midlertidige og varige skånehensyn.


I samtaler med mig bliver du anerkendt, inddraget og motiveret, hvilket styrker oplevelsen af værdifuldhed, livskvalitet og livsduelighed. 


Vi kan identificere medvirkende og opretholdende belastningsfaktorer, og du vil få rådgivning om hensigtsmæssige håndteringsstrategier, som er rettet mod en velafbalanceret og psykisk bæredygtig dagligdag. Der vil også blive taget stilling til, hvorvidt yderligere tiltag bør igangsættes. Jeg gør mit bedste for at hjælpe dig videre i din proces.


Sammen vurderer vi om én samtale er nok eller om du har brug for et kort eller længerevarende forløb.